18 U.S.C 2257

clip-onlyfans.com ไม่ใช่ผู้ผลิต (หลักหรือรอง) ของเนื้อหาใด ๆ หรือทั้งหมดที่พบในเว็บไซต์ ในส่วนที่เกี่ยวกับบันทึกตาม 18 USC 2257 สำหรับเนื้อหาที่พบในไซต์นี้ โปรดส่งคำขอของคุณไปยังไซต์ที่ผลิตเนื้อหา

clip-onlyfans.com เป็นไซต์แชร์เซ็กส์แบบสดซึ่งช่วยให้สามารถดูเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้ทั่วไป

clip-onlyfans.com ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตาม:

เรากำหนดให้ผู้ใช้ทุกคนมีอายุ 18 ปีขึ้นไปในการอัปโหลดวิดีโอ

ผู้ใช้ต้องยืนยันว่าพวกเขามีอายุ 18 ปีขึ้นไป และยืนยันว่าพวกเขาเก็บบันทึกของวิดีโอในเนื้อหาและมีอายุมากกว่า 18 ปี